תואר ראשון בכימיה בטכניון

מסלול תלת שנתי לתואר ראשון בכימיה

הפקולטה מציעה תוכנית בסיסית של שלוש שנים בכימיה. תוכנית הלימודים נועדה לספק רקע חזק בכל ענפי הכימיה, כמו גם בסיס מוצק בתחומים משלימים כמו פיסיקה, מתמטיקה וביולוגיה. התוכנית מעניקה תואר ראשון בכימיה (B.sc).
בוגרי הפקולטה יכולים להמשיך לימודיהם במחקר לתואר שני, או למצוא תעסוקה בענפים הנעים על פני שטחים שונים, כגון פיתוח תרופות, עבודה במרכזיים רפואיים, פיתוח חומרים פולימרים, התעשייה הפטרוכימית, תעשיית הדשנים, ייצור רכיבים בתעשיית ההייטק, ניטור סביבתי ועוד. לחילופין, לאחר שרכשו תעודת הוראה שלהם, בוגרי הפקולטה יכולים לפנות לתעסוקה במערכת החינוך.
במהלך ששת הסמטרים (שלוש שנים) בוגר תואר ראשון נידרש בתוכנית הלימודים ל – 124 נקודות זכות. שני הסמסטרים הראשונים מעניקים יסודות חזקים במתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב ויסודות הכימיה. הסמסטרים הבאים משמשים להרחבת הידע בענפים שונים של הכימיה – כימיה פיזיקאלית ותיאורטית, כימיה אורגנית, כימיה אי-אורגנית, וכימיה אנליטית. בשני הסמסטרים האחרונים באפשרות הסטודנטים להעמיק את לימודיהם על פי תחומי העניין שלהם. הם יכולים לבחור מתוך מגוון רחב של קורסי בחירה שניתנים על ידי חברי המחלקה ופרופסורים מבקרים מרחבי העולם. באפשרות הסטודנטים גם להשתתף בקורסים שאושרו על ידי היחידות האקדמיות האחרות של הטכניון. תוכנית הלימודים מכילה גם עבודה במעבדה ברמה בסיסית ומתקדמת ומציעה השתתפות בפרויקטים מחקריים קצרים.
ההרצאות מתנהלות בעברית. יחד עם זאת אנגלית הינה חובה ולימודה מהווה חלק מתוכנית הלימודים. שליטה באנגלית חשובה מכיוון שרוב הספרות המקצועית כולל ספרי לימוד מתקדמים ופרסומים מחקריים כתובים בשפה זו.

  תוכנית הזנק, מכוונת למסלול ישיר לתואר שני בכימיה בארבע שנים

מטרת  המסלול היא להכשיר סטודנטים מצטיינים לקראת תואר שני בכימיה (עם תזה) תוך 9 סמסטרים על מנת לאפשר להם להיקלט כאנשי מקצוע בתעשייה מתקדמת וחברות הזנק או להמשיך לדוקטורט, תוך הקניית הכשרה נוספת באחד מהתחומים הבאים: ביוכימיה תרופתית , טכנולוגיות

כימיות, או טכנולוגיות קוונטיות מולקולריות. בנוסף, יוכלו תלמידים המעוניינים בכך לקבל גם תעודה במנהיגות יזמית

 • קבלה מראש לתכנית מותנית בסכם גבוה. מועמדים בעלי מאפייני מצוינות מובהקים (דוגמת הצלחה גבוהה בקורסים אקדמיים) שאינם עומדים בקריטריון זה (דוגמת העדר בחינה פסיכומטרית) יוכלו להתקבל לתוכנית ע"ס ראיון אישי בוועדת ההוראה הפקולטית.
 • ההמשך במסלול הישיר מותנה בצבירה שנתית מינימלית של 40 נקודות בממוצע של 85. התנאים למעבר לתואר שני מפורטים בסעיף 6.
 • "מצטייני נשיא" יקבלו מלגת שכ"ל לפי נהלי הטכניון והפקולטה לכימיה.
 • תוך כדי צבירת הנקודות לתואר ראשון, 124 סה"כ, ישלים הסטודנט קורסי הכנה למחקר כצבירה ללימודי תארים מתקדמים.
 • בהתאם לנוהל הקיים יוכרו קורסי הכנה למחקר כלימודים לתואר מתקדם רק לאחר שהסטודנט יתקבל לבית הספר לתארים מתקדמים ע"פ הקריטריונים המקובלים.
 • תלמידי התכנית שימלאו קריטריונים אלה יקבלו מלגות מוגדלות ללימודי תואר שני החל מהסמסטר השישי ללימודיהם. לאחר קבלתם לתואר השני "במקביל" ,שמותנה בממוצע מצטבר של 90 לפחות, על פי נהלי ביה"ס.
 • הסמסטר השביעי יוקדש להשלמת ללימודי התמקדות (בהיקף של 17 נקודות נוספות)
 • בסמסטרים השמיני והתשיעי ישלים הסטודנט את חובותיו לתזה מחקרית לתואר שני.
 • כל תלמיד במגמה ילווה על ידי חבר סגל חונך אישי מקבלתו ואילך.
 • תלמידים שנושרים מהתכנית, מכל סיבה שהיא, רשאים לעבור למסלול התלת שנתי לתואר ראשון בכימיה וזאת ללא צורך בשום אישור פורמלי.

תוכנית הלימודים המלאה להורדה


תוכניות בינתחומיות

כדי להתאים את תוכנית הלימודים לצרכים המשתנים של התעשייה המודרנית, המחלקה לכימיה מציעה מגוון רחב של תוכניות משותפות על בסיס תוכנית לימודים המשלבת קורסים בכימיה עם קורסים במקצועות אחרים. סטודנטים יכולים ללמוד לתואר כפול, תואר משותף לכימיה ולפקולטה אחרת. לפקולטה תוכניות לימוד ייעודיות עם הפקולטות לביולוגיה והנדסת חומרים. בנוסף ניתן לשלב לימודי כימיה עם לימודי פיזיקה, הנדסת מזון, ביוטכנולוגיה והנדסה כימית.


התוכנית המשותפת בביוכימיה מולקולרית

בשנים האחרונות אנו עדים להתקדמות אדירה במחקר ובתעשיה הביוטכנולוגית עקב השילוב ההולך והמתהדק בין שני ענפים מדעיים גדולים – כימיה וביולוגיה. כמעט בכל חברות התרופות וברוב החברות הביוטכנולוגיות, גוברת הדרישה למדענים בעלי רקע רחב בתחומים האלו. מטרת התוכנית התלת שנתית בביוכימיה מולקולרית היא לספק לסטודנטים בסיס חזק בכימיה כנדרש כדי להתמודד עם האתגרים השונים בתחום המתפתח של הביולוגיה המולקולרית.  מדובר בתוכנית לימודים תלת שנתית המוצעת במשותף על ידי הפקולטות לכימיה וביולוגיה ומובילה לתואר ראשון. תוכנית זו עונה על הצורך להבין תהליכים ביולוגיים ברמה המולקולרית. תואר ה – B.Sc בביוכימיה מולקולרית המוענק לבוגרי התוכנית משלב קורסים נבחרים מתחומי הביולוגיה והכימיה ומעניק חשיבות קריטית לקידום תחום זה.

תוכנית הלימודים היא תלת-שנתית ומובילה לקראת התואר "בוגר בביוכימיה מולקולרית".


תוכניות לימודים לתואר כפול

תוכניות לימוד אלו מעניקות לבוגרים תואר ראשון בכל אחד משני התחומים אותם לומד הסטודנט. באופן טיפוסי דרושות כארבע וחצי שנים כדי להשלים את דרישות הלימוד בתוכניות אלו.


כימיה והנדסת חומרים

תוכנית משולבת המעניקה תואר ראשון בהנדסת חומרים במסלול כימיה. תואר זה מאפשר לסטודנטים עבודה במחקר ובפיתוח תעשיות עתירות ידע או המשך לימודים לתואר שני או לדוקטורט בתחום מחקר בינתחומי זה.

בתוכנית הלימודים המשולבת לומד הסטודנט מערכי קורסים, של הפקולטה לכימיה ושל הפקולטה להנדסת חומרים. התואר יערך כארבע וחצי שנים.

ברובד הראשון של תוכנית הלימודים קיים דגש על לימוד מעמיק של מקצועות היסוד (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה ומחשבים). לקראת סוף תקופה זו לומד הסטודנט את מקצועות המבוא של הנדסת חומרים וקורסים בכימיה. הרובד השני של תוכנית הלימודים כולל מקצועות חובה שבהם מקבל הסטודנט בסיס מדעי לכל אחד משטחי העיסוק של הכימיה או הנדסת חומרים.

ברובד העליון של תוכנית הלימודים הסטודנט מתמחה באחד מהתחומים הראשיים הבאים: חומרים אלקטרוניים, פולימרים, מטלורגיה וחומרים קרמיים. ההתמחות נעשית בעיקר על ידי לימוד קורסי בחירה (מתוך רשימות של הפקולטה להנדסת חומרים והפקולטה לכימיה) וביצוע פרויקטים מתקדמים.

תוכנית הלימודים משלבת מעבדות בהן הסטודנט עובד, מבצע ניסויים ולומד להכיר את התופעות והתהליכים באופן בלתי אמצעי.

שילוב של שני התחומים מבטיח הכשרה של מהנדסי חומרים שיכולים להשתלב במחקר ופיתוח ובתעשיה היצרנית, באותם תחומים בהם יש צורך בידע מעמיק בכימיה.


תואר ראשון נוסף בהנדסה כימית, בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון ובפיסיקה

לסטודנטים של הפקולטה לכימיה ניתנת אפשרות, בתנאים מסוימים, ללמוד במסלול לימודים משולב של כימיה-הנדסה כימית לקראת תואר ראשון (ארבע-שנתי) נוסף בהנדסה כימית. תוכנית זאת נועדה להכשיר כימאים בעלי הבנה מעמיקה בהנדסה כימית לתועלתה של התעשייה הכימית בארץ.

תוכנית דומה קיימת בשיתוף עם המחלקה להנדסת מזון וביוטכנולוגיה על מנת להיענות לצרכי העתיד של תעשיית המזון ותעשיות עתירות ידע המבוססות על ביוטכנולוגיה, אשר תזדקקנה למהנדסים בעלי הבנה מעמיקה בכימיה ולכימאים בעלי הבנה מעמיקה בנושאי הנדסת מזון וביוטכנולוגיה.

סטודנטים בעלי רקע מתאים יכולים ללמוד, במקביל ללימודיהם לקראת תואר ראשון בכימיה, גם לקראת תואר ראשון בפיסיקה ולהכשיר עצמם כחוקרים

עבור התעשיה המיקרו אלקטרונית והאלקטרואופטית. רכישת שני התארים תארך בדרך כלל ארבע שנים.

ת

 1. לימודים לקראת תואר ראשון נוסף הכולל תעודת הוראה

במקביל ללימודים לקראת תואר ראשון בפקולטה, קיימת אפשרות ללימודי תואר ראשון נוסף (הכולל תעודת הוראה) במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים. לימודי התואר הראשון הנוסף הם באחת משבע מגמות ההתמחות הבאות: הוראת מתמטיקה, הוראת פיסיקה, הוראת כימיה, הוראת ביולוגיה, הוראת מדעי המחשב, הוראת טכנולוגיה-מכונות, הוראת אלקטרוניקה-חשמל.

משרד החינוך מעניק למקבלי תואר זה רשיון הוראה בבתי ספר על יסודיים בתחום ההתמחות. על לימודים אלה חלות כל התקנות הטכניוניות לגבי תואר ראשון נוסף. פרטים בפרק "המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים"

רשימת מקצועות לסמסטר אביב תשע"ט (2018)

 

טפסים לימודי הסמכה:

טופס ערעור