ברכות לחברי הסגל על זכייתם במענקי המחקר מטעם הקרן הלאומית למדע

ברכות לחברי הסגל מהפקולטה על זכייתם במענקי המחקר האישיים מטעם הקרן הלאומית למדע ( ה ISF ) לשנת תשפ"א:

פרופ' טומי באזוב – לקראת אנטיביוטיקות קטליטיות.
פרופ"מ גרהם דה רויטר – פירידו-אנלטט קרבנים: ליגנדים רב-תכליתיים לקטליזה אסימטרית.
פרופ"מ לב צ'ונטונוב – ספקטרוסקופיה דו-מימדית באינפרא-אדום של שכבות מולקולות בודדות על פני מבנים מתכתיים ננומטרים.
בהצלחה בהמשך מחקרכם!