פרופ' מרק נבחר לשאת את הרצאת Thieme לשנת 2016

Flyer_A4_1s_TOCUS_2016_druck (003)פרופ' מרק נבחר לשאת את הרצאת Thieme לשנת 2016

הרצאת Thieme לשנת 2016 תנתן על ידי פרופ' אילן מרק מהפקולטה לכימיה ע"ש שוליך. ההרצאה תהיה חלק מיום כימיה אורגנית שיערך באוניברסיטת שטוטגרט ב14 לאוקטובר 2016. פרופ' מרק ידבר על "New Approaches to the Formation of Quaternary Carob Stereocenters".

 Thieme למידע נוסף על ההרצאה (PDF)