תוכנית הזנק – מכוונת למסלול ישיר לתואר שני

  תוכנית הזנק, מכוונת למסלול ישיר לתואר שני בכימיה בארבע שנים

מטרת  המסלול היא להכשיר סטודנטים מצטיינים לקראת תואר שני בכימיה (עם תזה) תוך 9 סמסטרים על מנת לאפשר להם להיקלט כאנשי מקצוע בתעשייה מתקדמת וחברות הזנק או להמשיך לדוקטורט, תוך הקניית הכשרה נוספת באחד מהתחומים הבאים: ביוכימיה תרופתית , טכנולוגיות כימיות, או טכנולוגיות קוונטיות מולקולריות. בנוסף, יוכלו תלמידים המעוניינים בכך לקבל גם תעודה במנהיגות יזמית.

 • קבלה מראש לתכנית מותנית בסכם גבוה. מועמדים בעלי מאפייני מצוינות מובהקים (דוגמת הצלחה גבוהה בקורסים אקדמיים) שאינם עומדים בקריטריון זה (דוגמת העדר בחינה פסיכומטרית) יוכלו להתקבל לתוכנית ע"ס ראיון אישי בוועדת ההוראה הפקולטית.
 • ההמשך במסלול הישיר מותנה בצבירה שנתית מינימלית של 40 נקודות בממוצע של 85. התנאים למעבר לתואר שני מפורטים בסעיף 6.
 • "מצטייני נשיא" יקבלו מלגת שכ"ל לפי נהלי הטכניון והפקולטה לכימיה.
 • תוך כדי צבירת הנקודות לתואר ראשון, 124 סה"כ, ישלים הסטודנט קורסי הכנה למחקר כצבירה ללימודי תארים מתקדמים.
 • בהתאם לנוהל הקיים יוכרו קורסי הכנה למחקר כלימודים לתואר מתקדם רק לאחר שהסטודנט יתקבל לבית הספר לתארים מתקדמים ע"פ הקריטריונים המקובלים.
 • תלמידי התכנית שימלאו קריטריונים אלה יקבלו מלגות מוגדלות ללימודי תואר שני החל מהסמסטר השישי ללימודיהם. לאחר קבלתם לתואר השני "במקביל" ,שמותנה בממוצע מצטבר של 90 לפחות, על פי נהלי ביה"ס.
 • כל תלמיד במגמה ילווה על ידי חבר סגל חונך אישי מקבלתו ואילך.
 • תלמידים שנושרים מהתכנית, מכל סיבה שהיא, רשאים לעבור למסלול התלת שנתי לתואר ראשון בכימיה וזאת ללא צורך בשום אישור פורמלי.
 • מעונות:
 • כל הסטודנטים בתוכנית יקבלו חדרים בשנה הראשונה ללא קשר למקום מגוריהם בארץ, בהתאם לשיבוצים המקובלים במעונות.
 • הסטודנטים בתוכנית ימשיכו לקבל חדרים במעונות גם בשנים הבאות, עד סיום התוכנית, כולל בסמסטר קיץ.
 • בקשות לשידרוג/ מעבר חדרים יעשה בהתאם למקובל בתוכניות מצוינים אחרות בטכניון.
 • ההתחייבות תקפה כל עוד הסטודנטים משויכים לתוכנית.

תוכנית הלימודים המלאה להורדה