קשר עם מערכת החינוך

חברי הסגל של הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך פעילים במסגרות שונות הקשורות למערכת החינוך הישראלית. מספר חברי סגל מעורבים ביעוץ או הכנה של חומרי וספרי לימוד עבור לימודים קדם אקדמיים (נ. אדיר, א. קולודני, י. אפלויג, א. פסקין). פרופ' א. פסקין היה מעורב בפיתוח תוכנית הלימודים בכימיה לבתי ספר תיכוניים. מספר חברי סגל חברים פעילים בוועדת לימודי הכימיה של משרד החינוך (י. אישן, א. פסקין, א. קינן). פרופ' א. קינן הוא ראש הוועדה הנוכחי.