קורסי מרצים אורחים בכימיה

קורסי מרצים אורחים בכימיה

בנוסף לתוכנית הלימודים הקבועה בכימיה, ניתנים מספר קורסים מתקדמים בכימיה מדי שנה. קורסים מיוחדים אלו ניתנים על ידי מרצים מומחים ממיטב האוניברסיטאות בארץ ובעולם. כל קורס מורכב מכמה הרצאות המיועדות לסטודנטים לתארים גבוהים. מטרת הקורסים היא להציג בפני המשתלמים בפקולטה תוצאות מדעיות חשובות ועדכניות בתחומים שאינם חופפים את תחומי המחקר של חברי הסגל בפקולטה.

ניתן למצוא רשימה חלקית של כמה מהקורסים האחרונים בהמשך הדף.

 

Professor William D. Lubell

Prof. William Lubell, מאוניברסיטת מונטריאול, יתן סדרת הרצאות בנושא:
"Organic Chemistry Approaches for the Study and Minicry of Biologically Active Pepdide Structures".

ההרצאות תתקיימנה במועדים הבאים:

18.5.2016 ד' 12:30-14:30 חדר הסמינרים

22.5.2016 א' 9:30-11:30 חדר הסמינרים

23.5.2016 ב' 10:30-12:30 כ. 3 – שנוי של הרגע האחרון

25.5.2016 ד' 12:30-14:30 חדר הסמינרים

30.5.2016 ב 10:30-12:30 חדר הסמינרים

מס' המקצוע לרישום:128004