בית מלאכה לניפוח זכוכית


מנהל מלאכה: יוסי כהן

מיקום: בניין שוליך, פקולטה לכימיה, 414
טלפון במשרד: +972-4-829-3742
מייל: choen@technion.ac.il
(שעות פעילות: יום א' – יום ה' )

בית המלכה לניפוח זכוכית נותן שרות כלל טכניוני לכל הפקולטות.
בבית המלאכה מייצרים כלי זכוכית לא סטנדרטיים לפי דרישת החוקרים והמעבדות. כמו כן מתקנים כלים
שבורים שניתנים לתיקון.