מקצועות מתקדמים

מקצועות מתקדמים
126200 כימיה אי אורגנית מתקדמת
126302 מעבדה אנליטית מתקדמת בניטור סביבתי
126303 מעבדה מתקדמת בכימיה אי אורגנית ואורגנומתכתית
126304 ביולוגיה מבנית
126600 מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית
126601 כימיה פיסיקלית עיונית מתקדמת
126602 כימיה פיסיקלית נסיונית מתקדמת
126603 כימיה חישובית יישומית
126700 כימיה אורגנית מתקדמת
126901 מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית,
126902 מעבדה בכימיה אורגנית ופיסיקלית
127107 כימיה של פרופירינים ומטלופורפירינים
127205 קביעת מבנה גבישי על ידי דיפרקצית קרני איקס
127206 כימיה אנליטית באמצעות לייזרים
127207 כימיה אנליטית יישומית מתקדמת
127208 ביוכימיה אנליטית
127403 כימיה פיסיקלית של השטח
127405 ספקטרוסקופיה מולקולרית
127406 תהודה מגנטית גרעינית
127408 פוטוכימיה פיסיקלית
127411 כימיה קוונטוית 2
127412 כימיה קוונטית 3
127415 שיטות חישוב בכימיה קוונטית ויישומן
127418 כימיה של מוליכים למחצה
127419 כימיה גרעינית
127421 שיטות נסיוניות מתקדמות בפיסיקה כימית
127423 תורת פיזור קוונטית ושימושיה בכימיה
127424 שיטות ויישומים מתקדמים בתהודה מגנטית גרעינית
127425 מאה גישות לפתרוןו משוואות שרדינגר
127427 מצב מוצק לכימיאים (מורחב)
127428 מצב מוצק לכימאים (מצומצם)
127430 אופטואלקטרוניקה ואלקטרוניקה מולקולרית
127432 שיטות נסיוניות בפולסי לייזר קצרים
127433 שיטות נסיוניות במדעי השטח
127434 דינמיקה, דיפוזיה וחיכוך על פני שטח
127435 תופעות רזוננס בטבע
127436 תרמודינמיקה של מערכות קטנות
127437 פוטוקטליזה
127438 סימטריה ושימושיה בכימיה
127441 פוטוכימיה ביולוגית
127442 כימיה ופיסיקה במערכות קטנות
127443 אלקטרוניקה מולקולרית
127500 יסודות הסימטריה המולקולרית
127707 סטריאוכימיה
127708 כימיה אורגנית פיסיקלית
127710 אורביטלים מולקולריים בכימיה אורגנית
127712 פוטוכימיה אורגנית
127718 כימיה ביו אי אורגנית של אנזימים
127724 מבוא לכימיה של פולימרים
127726 כימיה סופראמולקולרית
127727 כימיה אורגנומתכתית בסינתזה אורגנית
127728 יסודות הקבוצה הראשית בכימיה אורגנית סינתטית
127729 סינתזה סטריאוסלקטיבית
127730 קביעת מבנה בשיטות פיסיקליות
127731 כימיה וביוכימיה של פחמימות
127734 כימיה של חומרים פעילים ביולוגית
127735 נושאים נבחרים בקטליזה הומוגנית
127737 סינתזה טוטאלית של חומרי טבע
127738 כימיה אורגנית 3 מורחב
127739 נושאים נבחרים בכימיה ביומימטית
127740 פולימרים: מסינתזה לארכיטקטורה
127741 כימיה של פפטידים וחלבונים

128001 נושאים מתקדמים בכימיה 1
128002 נושאים מתקדמים בכימיה 2
128003 נושאים מתקדמים בכימיה 3
128004 נושאים מתקדמים בכימיה 4
128005 נושאים מתקדמים בכימיה תיאורטית 1
128006 נושאים מתקדמים בכימיה פיסיקלית 1
128201 נושאים מתקדמים בכימיה אנליטית 1
128413 סמינר בכימיה פיסיקלית ואנליטית
128417 קינטיקה כימית ודינמיקה מולקולרית
128423 מבוא לחבורות קוונטיות
128427 חקר חומר באמצעות חלקיקים
128429 שיטות נסיוניות מתקדמות בתהודה מגנטית
128713 סמינר בכימיה אורגנית ואי אורגנית
128716 נושאים נבחרים בביולוגיה מבנית
128717 נושאים מתקדמים בכימיה אורגנית 1
128718 אנליזה רטרו-סינתטית מתקדמת
128719 הכימיה בפיתוח תרופות