ברכות למעבדתו של פרופסור משנה גרהם דה-רויטר על בחירתה למעבדה מצטיינת בבטיחות!

הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך בטכניון גאה ונרגשת לשתף אתכם בהערכת הועדה בטכניון אשר בחרה במעבדה של פרופסור משנה גרהם דה-רויטר לזוכה במעבדה המצטיינת בבטיחות לשנת תש"פ!
כך נכתב בנימוק הועדה לבחירתה של המעבדה של פרופסור דה-רויטר:
"מעבדתו של דה רויטר הכינה מדריך בן 80 עמודים העוסק בנהלי עבודה במעבדות הפקולטה כדי להבטיח סביבת עבודה בטוחה. במעבדה קיימת תיקיית בטיחות רחבה העומדת לרשות כל התלמידים ומכילה סרטוני בטיחות רבים. כל עניין בטיחותי העולה ע"י יחידת הבטיחות הקשור במעבדתו של פרופ' דה רויטר, מטופל באופן מיידי. לאחר כל אירוע בטיחותי בפקולטה, מעבדתו של
פרופ' דה רויטר מוציאה דו"ח לצורך שיפור נהלי הבטיחות על מנת שאירועים מאותו סוג לא יחזרו על עצמם. בנוסף, פרופ' דה רויטר פועל בשיתוף פעולה הדוק עם יחידת הבטיחות לצורך פתרון בעיות בטיחות ברחבי הקמפוס"