ברכות חמות ללב צ'ונטונוב על קבלת קביעות והעלאה בדרגה לדרגת פרופסור חבר

ברכות חמות לפרופסור לב צ'ונטונוב על קידומו לדרגת פרופסור חבר!

משפחת הפקולטה לכימיה מאחלת לפרופ' צ'ונטונוב המשך פעילות ומחקר פורה!