ברכות חמות לד"ר גלית פרברי

ברכות חמות לד"ר גלית פרברי על זכייתה בפרס צילג- פרס ההנהלה לחברי סגל נלווים מצטיינים לשנת תשע"ז. פרס ההנהלה לחברי סגל נלווים מצטיינים ניתן כאות הוקרה והערכה למרצים אשר התבלטו והצטיינו בעשייה החינוכית שלהם ועל פועלם המסור בתחום החינוך וההוראה.