מלגות לימודים בפקולטה לכימיה ע"ש שוליך

 

הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך מעניקה

1. מלגות למימון שכ"ל למועמדים מצטיינים לתואר ראשון באחד ממסלולי הכימיה או לסטודנטים ותיקים בטכניון שנרשמו במקביל לתואר נוסף באחד (כימיה/ביוכימיה מולקולרית/חומרים-כימיה).

קישור להורדת טופס ההרשמה למלגה תואר ראשון (doc) 

2. פרסי הצטיינות לסטודנטים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים במיוחד הלומדים באחד ממסלולי הכימיה השונים.
ועדת הוראה פקולטית תבחר מדי שנה את הסטודנטים המצטיינים לקבלת הפרס.

קישור להורדת טופס ההרשמה למלגות למשתלמים (doc) 

 

Bogrim 2016