שם שטח מייל חדר, בניין טלפון
{{membersObj.category_name}} {{membersObj.room}} {{membersObj.phone}}