ברכות חמות

ברכות לד"ר זכרייה ניירוק מקבוצת פרופ' אילן מרק על זכייתו במלגת השתלמות בתר-דוקטורט ב- Westfälische Wilhelms-Universität Münster  גרמניה על חשבון ות"ת- המועצה להשכלה גבוהה!