שרותי מחקר בתחום הכימיה חישובית

מחקר בתחום הכימיה החישובית כולל מגוון נושאים במסגרת תורת פונקציונל הצפיפות.
בעזרת תוכנות ייעודיות, ניתן לחשב תכונות ותהליכים של מולקלות וחומרים כגון:
תגובות כימיות
חישובי מנגנון תגובה, הכוללים חומרי מוצא, חומרי ביניים, מצבי מעבר ותוצרים.
קטליזה הומוגנית והטרוגנית.

 

כימיה של מצב מוצק
תכונות אלקטרונית, רוחב ומבנה פס.
תכונות מכניות של חומרים.
יציבות פולימורפים.
הולכה יונית במוצקים.

 

חומרים להתקני אנרגיה
פוטנציאלי חימצון וחיזור.
מתח אלקטרודה.
אלקטרוקטליזה.

 

איפיון
ספקטרום אינפרא אדום ורמן.
תכונות אופטיות.

 

 

דוקטור מוניקה קושה
יחידת כימיה חישובית, מחלקת כימיה אורגנית
הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך, טכניון, חיפה, ישראל
טלפון  +97248291552 Room 416
אמייל:: kmonica@technion.ac.il
אמייל: monica.kosa.shtaif@gmail.com
https://www.researchgate.net/profile/Monica_Kosa